Hyvinvointi

Kolmen syyn takia hyvinvointivalmentajaksi

Lopulta kun vuodesta toiseen päätyy työpaikkoihin, joissa jokin näistä kolmesta osasta ei toimi, alkaa miettimään, miten voisi alkaa kehittämään ja auttamaan, että niin oma hyvinvointi ja motivaatio kuin myös muiden työntekijöiden hyvinvointi ja motivaatio ja eritoten johtajan oma hyvinvointi säilyisi ja yrityksen kasvu, kehitys ja liikevaihto paranisi.

Tavallisena työntekijänä harvoin on mahdollista päästä vaikuttamaan ja viemään asioita eteenpäin. Olen halunnut jo kauan päästä vaikuttamaan ja siispä lopulta oma päätökseni oli perustaa yritys ja alkaa tarjoamaan palveluna yritysvalmennusta, jolla tuoda tukea, parannusta, edistystä ja kehitystä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin organisaation sisällä, joka tulee näkymään organisaation kehityksessä niin hyvinvoinnin kuin talouden paranemisen näkökulmasta.

Hyvinvointivalmentaja

20 vuotta saa tosissaan pohtimaan ratkaisuja

Toden totta, 20 vuotta kaiken kaikkiaan olen tehnyt monilla eri toimialoilla, monissa eri yrityksissä eri työtehtävissä töitä.

Kaikista vuosista olen äärimmäisen kiitollinen, sillä ne ovat antaneet kokemusta, kasvua, kehitystä ja erityisesti sisäistä viisausta ja ymmärrystä siitä, mikä todella on tärkeää elämässä, on kyse sitten työstä tai henkilökohtaisesta elämästä, koska henkilökohtainen elämä näkyy työpaikalla ja vastaavasti työ kotona, jos jommassa kummassa ei hyvinvointi ole kohdallaan.

Kaikki nämä vuodet ovat kasvattaneet askel askeleelta intohimoa päästä kehittämään yritysten sisäistä toimintaa ja nostaa ihan kirjaimellisesti jokaisen yrityksen Suomen maassa sellaiseen loistoonsa, että jokainen saisi elää menestyksekkäässä työyhteisössä nauttien omasta työstään ja iloiten menestyksestä työyhteisönsä kanssa.

Nämä kolme syytä, jotka minut ovat johdattaneet lähtemään valmentajaksi, olivat:

  1.  Oma hyvinvointi (yksilön hyvinvointi)
  2.  Johtajuus
  3.  Työyhteisö/työilmapiiri

Mitkä asiat erityisesti häiritsivät?

Esimerkkikeissejä ongelmista minulla on tosiaan antaa 20 vuoden ajalta. Nostan kuitenkin tässä artikkelissa esille nyt vain minimaalisen murto-osan.

Johtajuudessa useissa työpaikoissa huomasin sitä, että oli liian kiire pysähtyä edes tervehtimään työntekijöitä, saati kysymään ohimennen työntekijöiltä:"Mitä kuuluu?"

Toisena asiana huomasin johtajissa välinpitämättömyyttä työntekijöiden hyvinvoinnista. Kuulin henkilöstön suunnalta sitä, miten johtajalle on tärkeintä, että liikevaihtoa syntyy, aivan sama, onko työntekijä sairaana töissä vai ei, miten työntekijällä menee henkilökohtaisesssa elämässään tai millainen työilmapiiri työntekijöiden keskuudessa on. Tämä särähti korvaan ja pisti myös omaan silmään, kun seurasin johtajien käyttäytymistä ja miten he kohtasivat työntekijöitään, myös itseni.

Kolmantena asiana kiinnitin huomiota lähiesimiesten ja johtajien tyyliin antaa rakentavaa palautetta ja ylipäänsä, annettiinko positiivista kannustusta laisinkaan ja jos annettiin, niin millä tavoin. Tämä usein jäi töksähtelevälle asteelle ja usein palaute kuin palaute oli negatiivissävytteinen.

 

Hyvinvointi
Työhyvinvointi

Työilmapiiri

Työilmapiiri puolestaan monissa paikoissa oli pääosin negatiivinen. Valitettiin kaikesta mahdollisesta, mikä työpaikalla oli huonosti ja naurettiin muiden epäonnistumisille ja puhuttiin pahaa selän takana toisista kääntäen toinen toisiaan vastaan. Yksi pahimmista hetkistä oli huomata, miten lähin esimies teki tätä muutamalle alaiselleen, joista minä olin yksi. Hän vei jokaisen alaisensa lounaalle kesken työpäivän ja alkoi tenttaamaan, millainen kukakin oli kyseisen työntekijän mielestä ja kenet voisi potkasta pellolle tiimistä. Tämä kolahti omaan itseluottamukseeni ja aloin epäillä, että hän halusi minut pois tiimistään, koska sain huonoiten tulosta aikaan.

Itseluottamukseni oli ollut aiemmin pitkään alhainen koulukiusaamistaustan takia ja kun sen oli saanut kohotettua takaisin, tulikin eteen samantyylisiä tilanteita, joissa tunsin oloni samaksi, mitä koulukiusaamisaikana.

 

Kuppikunnat ja yksilön hyvinvointi

Näiden lisäksi näin todella paljon vierestä työilmapiireissä kuppikuntia, uusien- ja/tai vuokratyöntekijöiden syrjimistä, yleistä tiettyjen ihmisten ulkoistamista työyhteisestö, jatkuvaa motivaation puutetta koko työyhteisössä työntekijöiden keskuudessa ja kokonaisvaltaista tyytymättömyyttä jokaisen työntekijän kohdalla omasta työtehtävästä.

Yksilön hyvinvointi

Tuo kaikki vaikutti aina todella negatiivisella tavalla myös omaan viihtyvyyteen ja omaan itseluottamukseeni. Olin keskimääräistä enemmän pidetty työntekijä muiden keskuudessa ja sain kehuja muilta työntekijöiltä, mutta se miten näin muita kohdeltavan tai olin sitten toisinaan myös itse se sylkykuppi, sai motivaation työntekoa ja työpaikkaa kohtaan laskemaan niin suurella prosentuaalisella määrällä, että olin lyhyidenkin työssäolemisten jälkeen jo usein valmis heittämään hanskat tiskiin. Yksi ikävimmistä sivuvaikutuksista syrjintää sisältävissä työpaikoissa oli itseluottamuksen lasku. Se vaikutti jälleen siihen, että pelkäsi jo etukäteen töitä haettaessa tai uuteen paikkaan päästessä, millainen työyhteisö oli vastassa. Olin usein todella epävarma itsestäni.

Hyvinvointi
Hyvinvointi

Tahtotila on kova päästä tekemään muutoksia

Oma eli yksilön hyvinvointi todella kärsi näiden yllämainittujen syiden takia. Stressitaso nousi pilviin ja keho alkoi oireilemaan. Sairasloma kierteet olivat yleisiä ja tunnollisena työntekijänä tämä ahdisti entisestään. Halusi olla töissä, halusi suoriutua aina työstään moitteetta tehden kaikkensa työnsä eteen ja osoittaen luotettavuutensa työntekijänä. Samalla itseluottamuksen alhaisuus toi esiin epävarmuutta ja ulkopuolisin silmin näytti epäluotettavalta toiminnalta.

Summa summarun: Kaikki se, millainen johtaja on, millainen työyhteisö on ja miten sinua työntekijänä kohdellaan ja nähdäänkö osaamisesi ja potentiaalisi työssä miten hyvin, vaikuttavat yksilön omaan hyvinvointiin.

Näitä kaikkia asioita haluan päästä muuttamaan ja siksi olen luonut yritysvalmennuksen, josta on mahdollisuus räätälöidä jokaiselle yritykselle omanlainen paketti. Tästä pääset lukemaan lisää yritysvalmennus -sivulta.

Oman hyvinvoinnin kustannuksella

Kokemukseni ei rajoitu pelkästään työkokemukseen eri aloilta, eri työpaikoista ja eri työtehtävistä, vaan myös henkilökohtaisessa elämässä koetuista kokemuksista, jotka ovat kuitenkin linkittyneet työelämään. Myös henkilökohtaisen elämän kokemusten keskellä olen niin ikään saanut kolauksia itsetuntooni, eikä se ole vaikuttanut ainakaan nostavasti siihen, miten olen itseni nähnyt. Suurimpana ongelmana on ollut se, miten itse olen nähnyt itseni. Vaikka olen tiennyt, ettei sanat minusta ole pitäneet paikkansa, olen antanut niiden jäädä vaikuttamaan itseluottamukseeni.

Auto-onnettomuuden jäljet

Vuosikaudet tehden töitä aloilla, jotka eivät kiinnostaneet auto-onnettomuuden jättämien jälkien kanssa, saivat lopulta aikaan sen, että 2016 keho päätti pysäyttää. Ja vuonna 2017-2018 seuranani oli pyörätuoli. Tuona aikana minun oli pysähdyttävä itseni äärelle, kuka minä olen ja mitä todella elämältäni haluan. Näitä pohdintoja seurasi avioero ja kuntoutuminen. Kaksi vuotta vei, että fyysisesti kuntouduin kunnolla täysin työkykyiseen kuntoon sillä erolla, ettei fyysisesti raskaita töitä pystyisi painamaan 8 tuntia päivässä, mutta kehollisesti sopivan raskaita töitä pystyy itse määrittäen tekemään, jolloin myös yrittäjyys osoittautui parhaimmaksi vaihtoehdoksi työkyvyn kannalta.

Myös henkinen kasvu oli mittava tuona aikana ja jatkunut myös sen jälkeen. Suurimmat askeleet on tehty 2020-2021 välillä. Itseluottamus on parantunut, näen itseni riittävän hyvänä ja oikeanlaisena tuomaan juuri sinulle ja teille oikeita ratkaisuja, koska olen kokenut ja pystyn auttamaan. Tiedän mistä puhun ja tiedän, miten tietyt kokemukset vaikuttavat mihinkin. Olen itsenäisesti opiskellut ja lukenut niin sosiaalitieteitä kuin psykologiaa ja lisänä nlp:tä ja hypnoosia, joiden avulla pystyn itsekin ymmärtämään vielä syvemmin itseäni ja tuomaan ammattitaitoani vahvemmin esiin.

Hyvinvointi
Hyvinvointi

Pelko, alitajunnan ohjaileva mörkö

Pelko. Tuo määrittävä ja rajoittava tekijä ihmisen elämässä. Suoraan sanoen pelkäsin vuosikaudet ryhtyä yrittäjäksi ja hypätä tyhjän päälle. Pelkäsin myyntiä kuin ruttoa ja pelkäsin, etten osaa ilmaista itseäni riittävän ammattitaitoisesti, jotta olisin vakuuttava ja minusta kiinnostuttaisiin. Pelko oli sivuoire itseluottamuksen laskusta.

Oman hyvinvointini kustannuksella kuljin vuosikaudet laput silmillä, kun pelkäsin. En välittänyt kehoni ja psyykkeeni viesteistä siitä, miltä minusta milloinkin tuntui sisälläni ja fyysisesti. En välittänyt, koska ajattelin, että on vain pakko suoriutua ja tehdä edes jotain työtä, jotta saisi riittävää elantoa pärjätäkseen elämässään. Loin siis itselleni kaiken omilla ajatuksillani. Itseluottamuksen puuttuminen sai tuntemaan myös välinpitämättömyyttä itseä kohtaan. Arvostusta ei ollut itseltäni itselleni.

Opitut toimintamallit

Tämä on myös se ammattiosa-alueeni, josta pystyn tänä päivänä ammentamaan yritysten hyvinvointia ajatellen parhaan osaamisen. Alitajuntainen toimintamme. Opitut toimintatavat. Opitut toimintamallit. Alitajunnan oma toiminta. Kuinka muuttaa opitut mallit uuteen toimivampaan, tehokkaampaan ja tuottoisampaan toimintamalliin?

Tiedän omaavani ammattitaidon, jolla pystyn nostamaan MINKÄ TAHANSA YRITYKSEN tai ORGANISAATION MENESTYKSEEN!

 

NLP ja hypnoosi osana ammattitaitoista johtamista tulevaisuudessa

Olen yhdeltä koulutukseltani myös kokemusasiantuntija ja opiskelen siis parasta aikaa nlp:tä (engl. Neuro Linguistic Programming) ja hypnoosin perusteita. Nämä tulevat tukemaan tulevaisuuden työhyvinvoinnin salaisuutta ja tulevaisuuden johtamistaitoja.

Mikäli haluat lukea tarkemmin auto-onnettomuus taustastani ja mihin päädyin hetkellisesti, pääset lukemaan koko stoorin täältä: Sari Turunen - Ylen haastattelu

Kerron tarkemmin uudessa artikkelissani, miten konkreettisesti suorastaan loin itseni uudelleen, miten rakensin itsetuntoni uudelleen. Seuraa siis sivujani ja pääset pian lukemaan uuden artikkelin.

Olisin otettu saadessani kuulla sinun tarinasi. Ota yhteyttä rohkeasti ja jutellaan lisää.

Posted by Sydansavel

1983 syntynyt elämän generalisti. Arvostaa täydellistä rehellisyyttä, luotettavuutta ja avoimuutta. Toimii suoraan sydämestä käsin.

Vastaa