työhyvinvointi

Työhyvinvointi – sisäpiirisalojen julkaisutilaisuus

Työhyvinvointi – sisäpiirisalojen julkaisutilaisuus

Eikö olisikin hienoa, kun voisi säästää aikaa ja vaivaa saaden yhdeltä ihmiseltä tietää kaikki luvut, työhyvinvointi-, motivointi-, työtehovinkit ja todelliset faktat siitä, millä yritys todella menestyy?

Saisitte jättää kaikki arpomiset ja kilpailijoiden kyttäämiset syrjään ja keskittyä vain menestymään.

Minulla on antaa kaikki nämä tiedot teidän vapaaseen käyttöönne.

Yritysvalmennuksissa ydinasiana on auttaa yrityksiä fokusoimaan budjettinsa oikein sinne, mikä nostaa yrityksen menestykseen. Esimerkkinä tulen nostamaan esille erään it-alan yrityksen, jossa on toimittu näin ja onnistumisesta kertovat kasvanut työteho, motivaatio, työhyvinvointi ja liiketulos.

Työhyvinvointi

Useista työpaikoista eri toimialoilla on hyötyä

Kun on työskennellyt 20 vuoden aikana useilla eri toimialoilla useissa eri työpaikoissa, on myös nähnyt monia erilaisia työkulttuureita, toimintatapoja, työhyvinvointia, erilaisia johtamistyylejä ja työyhteisöjä.

Olen nähnyt omin silmin sivusta seuraajana ja itse sisältä käsin, milloin mennään syteen ja milloin saveen ja milloin todellakin hommat hoidetaan oikein.

Useimmissa paikoissa ei ymmärretä budjetteja luodessa, mihin kannattaa sijoittaa ja mihin ei. Mikä todella tulee nostamaan lisäarvoa ja vie kohti oikeaa menestystä ja mikä taas floppaa täysillä.

Se, että on nähnyt teollisuusalaa (tuotanto, koneistus, varasto, logistiikka), toimistoalaa (toimitusjohtajan kesälomasijaisuus, copyright, postitus), myynti-markkinointi-mainonta-alaa (tuote-esitteljä, myyjä, halliemäntä, asiakaspalvelija, kassa, markkinoija, mainostaja, sisällöntuottaja), viihde-kulttuuriala (bloggaaja, kolumnisti, kirjailija, laulaja, amatöörinäyttelijä ja -malli), on rikkaus, sillä ilman näitä eri alojen kokemusta, en näkisi selkeämmin sitä, mitä todella jokaisessa yrityksessä tarvitaan, jotta yritys menestyy.

En nostaisi omaa kokemusta näin voimakkaasti esille, jos en näkisi todellista hyötyä, mitä voin tarjota yrityksille, jotta he oikeasti menestyvät.

Luvut puhuu puolestaa, entä uskottavuus

Usein halutaan nähdä lukuja, pylväsdiagrammeja ja muita todisteita siitä, että jokin todella toimisi. Entä todellinen aitous ja uskottavuus sellaisesta kokemuksesta käsin, jossa on todella nähty omin silmin asioiden toimivuus ja toimimattomuus?

Kyllä. Minulta saatte halutessanne vaikka nipun erilaisia todisteita siitä, että tämä, minkä tiedän, todellakin on näin.

Arvostan itse henkilökohtaisesti hyvin paljon maisteritutkintoja ja korkeastikoulutettuja. Olen kuitenkin henkilökohtaisesti ollut aina sitä mieltä, että kaikkien ei tarvitse kouluttautua korkeasti, eikä omata korkeita tutkintoja ja voivat siitä huolimatta edetä elämässään korkealle ja työskennellä korkeissakin arvonimellisissä tehtävissä ilman korkeimman yliopistotason tutkintoa.

Yksi tällaisista piirteistä on sisäinen viisaus ja vahva kyky havainnoida kokemuksistaan arvokasta tietoa, jonka omaksuttuaan voi hyödyntää eteenpäin. Ja juuri sitä minä teen tässä nyt. Tuon teille kaikkein arvokkaimman lisäarvon: kokemuksen.

Saan rahan puhumaan teille pylväsdiagrammissakin sen niin halutessanne. Haluan täydestä sydämestäni aidolla kiinnostuksella auttaa teitä menestymään oikealla tavalla saaden kaiken muunkin yrityksessä toimimaan haluamallanne tavalla. Olen se positiivinen pyörremyrsky, jota te kaipaatte juuri nyt pyöräyttämään yritykseen uudet tuulet.

 

Työhyvinvointi
Työhyvinvointi
Työhyvinvointi

Mikä sitten on tämä suuri salaisuus?

Niinkin yksinkertainen asia kuin työhyvinvointi. Yritykset menestyvät sen mukaan, kuinka työntekijät viihtyvät työssään, kuinka motivoituneita työntekijät ovat tekemään työtään ja kuinka työntekijöitä kohdellaan, saavatko työntekijät arvostusta työstään ja ollaanko heistä kiinnostuneita ihmisinä vai pelkästään työmyyrinä.

Miten voin todistaa, että budjetoimalla työntekijöiden hyvinvointiin, se todella kannattaa?

- Todistan sen!

 

Yksi toimii oikein; pitäisikö ottaa mallia vai tehdä vain omaan tyyliin?

Tamperelainen it-alan yritys on vuosia toiminut työntekijä-edellä ajatuksella. Mitä tämä sitten tarkoittaa?

Kaikessa yksinkertaisuudessaan yritys pitää huolen päivittäin siitä, että työntekijöillä on kivaa töissä ja he nauttivat olostaan sekä ovat motivoituneita. Motivaattoreina toimivat keskustelut, tervehtimiset ja toimistotiloissa mahdollisuudet tehdä töitä niin säkkituolista käsin kuin monella muulla eri tapaa. Kahvihuoneesta löytyy tuoreita hedelmiä ja terveellistä purtavaa sekä mahdollisimma usein työntekijöille suodaan erilaisia luentoja ja koulutustilaisuuksia hyvinvoinnista, jotta työntekijät innostuisivat huolehtimaan itsestään myös vapaa-ajalla. Tämän yrityksen työnantaja näkee työntekijän arvon ja näkee sen hyödyn, mitä ajatuksella toteutettu työhyvinvointi antaa yritykselle. Kun työntekijä on täysin motivoitunut, inspiroitunut ja innostunut työstään - se näkyy tuloksesssa. Kun KAIKKI työntekijät ovat samassa inspiroituneessa tilassa - on yritys jo menestynyt. Eikä pelkästään rahallisista syistä, vaan myös sillä, kuinka vähän on sairaslomia ja poissaoloja. Yritys säästää monessakin suhteessa pitämällä yksinkertaisesti ja budjettitehokkaasti työntekijöistään huolta.

Tämä free-tip kannattaa painaa mieleen. Oli oikeasti kyseessä sitten mikä toimiala tahansa, työntekijöistä pystytään välittämään ja pitämään huolta, kun johdetaan työhyvinvointi edellä.

Työntekijöillä itselleen jää vastuu miettiä, onko työ todella sitä, mitä haluaa tehdä. Motivoiko, inspiroiko ja innostaako työnantajan välittäminen rakastamaan työtä, onko työ todella sitä, mitä on valinnut tehdä vai jotain muuta?


Sinä voit olla muutos.

Olit sitten työnantaja tai työntekijä. Itsenäinen toimija tai osana isompaa organisaatiota. Sinussa on kaikki tieto. Lamppu palaa jo. Anna sen näkyä myös itsellesi. Minulla on taito auttaa ihmisiä näkemään sen kirkkaan tiedon itsessään, joka auttaa jokaista eteenpäin kohti omia unelmiaan. Monet hoksaavat elävänsä jo sitä, kun antavat itsensä nauttia elämästään.

Tulokset tulevat puhumaan puolestaan

Teen teille ensin kartoituksen tämän hetkisestä tilanteesta. Luon siitä raportin ja teen ehdotelman. Teen myös tarkat laskelmat ja seuraan tilannetta 3-4kk ajan. Osallistun työntekijöiden kanssa heidän arkeensa, autan heitä työyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä, henkilökemioiden ylläpitämisessä, sparraan, motivoin, tuen. Autan työntekijöiden ja työnantajan välille kehittymään positiivisen siteen ja sparraan työnantajaa toimimaan toimivalla tavalla, joka tuo mukanaan menestystä. Työhyvinvointi kasvaa työnantaja- että työntekijätasolla.

Tämä kaikki näkyy 3-4kk aikana laskelmissa. Tulette huomaamaan selkeitä tuloksellisia muutoksia vain pienillä konkreettisilla muutoksilla toiminta- ja ajattelutavoissa.

NLP tekniikat ovat osa tämän päivän johtamista ja työhyvinvointia

Käytän työssäni nlp (engl. neuro linguistic programming) tekniikoita, jotka pureutuvat syvälle alitajuntaan. En muuta ketään, vaan annan tukea ja mahdollisuutta menestyä tavoilla, joilla on menestytty jo suuressa maailmassa pitkään. Samalla tuon myös johtoportaaseen uusia menettelytapoja, joita johtoporras pystyy itse käyttämään ja hyödyntään havaiten niiden avulla menestyksekkäitä vaikutuksia.

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.

Työhyvinvointi
Posted by Sydansavel in Yritysmaailma, 0 comments
Kolmen syyn takia hyvinvointivalmentajaksi

Kolmen syyn takia hyvinvointivalmentajaksi

Lopulta kun vuodesta toiseen päätyy työpaikkoihin, joissa jokin näistä kolmesta osasta ei toimi, alkaa miettimään, miten voisi alkaa kehittämään ja auttamaan, että niin oma hyvinvointi ja motivaatio kuin myös muiden työntekijöiden hyvinvointi ja motivaatio ja eritoten johtajan oma hyvinvointi säilyisi ja yrityksen kasvu, kehitys ja liikevaihto paranisi.

Tavallisena työntekijänä harvoin on mahdollista päästä vaikuttamaan ja viemään asioita eteenpäin. Olen halunnut jo kauan päästä vaikuttamaan ja siispä lopulta oma päätökseni oli perustaa yritys ja alkaa tarjoamaan palveluna yritysvalmennusta, jolla tuoda tukea, parannusta, edistystä ja kehitystä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin organisaation sisällä, joka tulee näkymään organisaation kehityksessä niin hyvinvoinnin kuin talouden paranemisen näkökulmasta.

Hyvinvointivalmentaja

20 vuotta saa tosissaan pohtimaan ratkaisuja

Toden totta, 20 vuotta kaiken kaikkiaan olen tehnyt monilla eri toimialoilla, monissa eri yrityksissä eri työtehtävissä töitä.

Kaikista vuosista olen äärimmäisen kiitollinen, sillä ne ovat antaneet kokemusta, kasvua, kehitystä ja erityisesti sisäistä viisausta ja ymmärrystä siitä, mikä todella on tärkeää elämässä, on kyse sitten työstä tai henkilökohtaisesta elämästä, koska henkilökohtainen elämä näkyy työpaikalla ja vastaavasti työ kotona, jos jommassa kummassa ei hyvinvointi ole kohdallaan.

Kaikki nämä vuodet ovat kasvattaneet askel askeleelta intohimoa päästä kehittämään yritysten sisäistä toimintaa ja nostaa ihan kirjaimellisesti jokaisen yrityksen Suomen maassa sellaiseen loistoonsa, että jokainen saisi elää menestyksekkäässä työyhteisössä nauttien omasta työstään ja iloiten menestyksestä työyhteisönsä kanssa.

Nämä kolme syytä, jotka minut ovat johdattaneet lähtemään valmentajaksi, olivat:

  1.  Oma hyvinvointi (yksilön hyvinvointi)
  2.  Johtajuus
  3.  Työyhteisö/työilmapiiri

Mitkä asiat erityisesti häiritsivät?

Esimerkkikeissejä ongelmista minulla on tosiaan antaa 20 vuoden ajalta. Nostan kuitenkin tässä artikkelissa esille nyt vain minimaalisen murto-osan.

Johtajuudessa useissa työpaikoissa huomasin sitä, että oli liian kiire pysähtyä edes tervehtimään työntekijöitä, saati kysymään ohimennen työntekijöiltä:"Mitä kuuluu?"

Toisena asiana huomasin johtajissa välinpitämättömyyttä työntekijöiden hyvinvoinnista. Kuulin henkilöstön suunnalta sitä, miten johtajalle on tärkeintä, että liikevaihtoa syntyy, aivan sama, onko työntekijä sairaana töissä vai ei, miten työntekijällä menee henkilökohtaisesssa elämässään tai millainen työilmapiiri työntekijöiden keskuudessa on. Tämä särähti korvaan ja pisti myös omaan silmään, kun seurasin johtajien käyttäytymistä ja miten he kohtasivat työntekijöitään, myös itseni.

Kolmantena asiana kiinnitin huomiota lähiesimiesten ja johtajien tyyliin antaa rakentavaa palautetta ja ylipäänsä, annettiinko positiivista kannustusta laisinkaan ja jos annettiin, niin millä tavoin. Tämä usein jäi töksähtelevälle asteelle ja usein palaute kuin palaute oli negatiivissävytteinen.

 

Hyvinvointi
Työhyvinvointi

Työilmapiiri

Työilmapiiri puolestaan monissa paikoissa oli pääosin negatiivinen. Valitettiin kaikesta mahdollisesta, mikä työpaikalla oli huonosti ja naurettiin muiden epäonnistumisille ja puhuttiin pahaa selän takana toisista kääntäen toinen toisiaan vastaan. Yksi pahimmista hetkistä oli huomata, miten lähin esimies teki tätä muutamalle alaiselleen, joista minä olin yksi. Hän vei jokaisen alaisensa lounaalle kesken työpäivän ja alkoi tenttaamaan, millainen kukakin oli kyseisen työntekijän mielestä ja kenet voisi potkasta pellolle tiimistä. Tämä kolahti omaan itseluottamukseeni ja aloin epäillä, että hän halusi minut pois tiimistään, koska sain huonoiten tulosta aikaan.

Itseluottamukseni oli ollut aiemmin pitkään alhainen koulukiusaamistaustan takia ja kun sen oli saanut kohotettua takaisin, tulikin eteen samantyylisiä tilanteita, joissa tunsin oloni samaksi, mitä koulukiusaamisaikana.

 

Kuppikunnat ja yksilön hyvinvointi

Näiden lisäksi näin todella paljon vierestä työilmapiireissä kuppikuntia, uusien- ja/tai vuokratyöntekijöiden syrjimistä, yleistä tiettyjen ihmisten ulkoistamista työyhteisestö, jatkuvaa motivaation puutetta koko työyhteisössä työntekijöiden keskuudessa ja kokonaisvaltaista tyytymättömyyttä jokaisen työntekijän kohdalla omasta työtehtävästä.

Yksilön hyvinvointi

Tuo kaikki vaikutti aina todella negatiivisella tavalla myös omaan viihtyvyyteen ja omaan itseluottamukseeni. Olin keskimääräistä enemmän pidetty työntekijä muiden keskuudessa ja sain kehuja muilta työntekijöiltä, mutta se miten näin muita kohdeltavan tai olin sitten toisinaan myös itse se sylkykuppi, sai motivaation työntekoa ja työpaikkaa kohtaan laskemaan niin suurella prosentuaalisella määrällä, että olin lyhyidenkin työssäolemisten jälkeen jo usein valmis heittämään hanskat tiskiin. Yksi ikävimmistä sivuvaikutuksista syrjintää sisältävissä työpaikoissa oli itseluottamuksen lasku. Se vaikutti jälleen siihen, että pelkäsi jo etukäteen töitä haettaessa tai uuteen paikkaan päästessä, millainen työyhteisö oli vastassa. Olin usein todella epävarma itsestäni.

Hyvinvointi
Hyvinvointi

Tahtotila on kova päästä tekemään muutoksia

Oma eli yksilön hyvinvointi todella kärsi näiden yllämainittujen syiden takia. Stressitaso nousi pilviin ja keho alkoi oireilemaan. Sairasloma kierteet olivat yleisiä ja tunnollisena työntekijänä tämä ahdisti entisestään. Halusi olla töissä, halusi suoriutua aina työstään moitteetta tehden kaikkensa työnsä eteen ja osoittaen luotettavuutensa työntekijänä. Samalla itseluottamuksen alhaisuus toi esiin epävarmuutta ja ulkopuolisin silmin näytti epäluotettavalta toiminnalta.

Summa summarun: Kaikki se, millainen johtaja on, millainen työyhteisö on ja miten sinua työntekijänä kohdellaan ja nähdäänkö osaamisesi ja potentiaalisi työssä miten hyvin, vaikuttavat yksilön omaan hyvinvointiin.

Näitä kaikkia asioita haluan päästä muuttamaan ja siksi olen luonut yritysvalmennuksen, josta on mahdollisuus räätälöidä jokaiselle yritykselle omanlainen paketti. Tästä pääset lukemaan lisää yritysvalmennus -sivulta.

Oman hyvinvoinnin kustannuksella

Kokemukseni ei rajoitu pelkästään työkokemukseen eri aloilta, eri työpaikoista ja eri työtehtävistä, vaan myös henkilökohtaisessa elämässä koetuista kokemuksista, jotka ovat kuitenkin linkittyneet työelämään. Myös henkilökohtaisen elämän kokemusten keskellä olen niin ikään saanut kolauksia itsetuntooni, eikä se ole vaikuttanut ainakaan nostavasti siihen, miten olen itseni nähnyt. Suurimpana ongelmana on ollut se, miten itse olen nähnyt itseni. Vaikka olen tiennyt, ettei sanat minusta ole pitäneet paikkansa, olen antanut niiden jäädä vaikuttamaan itseluottamukseeni.

Auto-onnettomuuden jäljet

Vuosikaudet tehden töitä aloilla, jotka eivät kiinnostaneet auto-onnettomuuden jättämien jälkien kanssa, saivat lopulta aikaan sen, että 2016 keho päätti pysäyttää. Ja vuonna 2017-2018 seuranani oli pyörätuoli. Tuona aikana minun oli pysähdyttävä itseni äärelle, kuka minä olen ja mitä todella elämältäni haluan. Näitä pohdintoja seurasi avioero ja kuntoutuminen. Kaksi vuotta vei, että fyysisesti kuntouduin kunnolla täysin työkykyiseen kuntoon sillä erolla, ettei fyysisesti raskaita töitä pystyisi painamaan 8 tuntia päivässä, mutta kehollisesti sopivan raskaita töitä pystyy itse määrittäen tekemään, jolloin myös yrittäjyys osoittautui parhaimmaksi vaihtoehdoksi työkyvyn kannalta.

Myös henkinen kasvu oli mittava tuona aikana ja jatkunut myös sen jälkeen. Suurimmat askeleet on tehty 2020-2021 välillä. Itseluottamus on parantunut, näen itseni riittävän hyvänä ja oikeanlaisena tuomaan juuri sinulle ja teille oikeita ratkaisuja, koska olen kokenut ja pystyn auttamaan. Tiedän mistä puhun ja tiedän, miten tietyt kokemukset vaikuttavat mihinkin. Olen itsenäisesti opiskellut ja lukenut niin sosiaalitieteitä kuin psykologiaa ja lisänä nlp:tä ja hypnoosia, joiden avulla pystyn itsekin ymmärtämään vielä syvemmin itseäni ja tuomaan ammattitaitoani vahvemmin esiin.

Hyvinvointi
Hyvinvointi

Pelko, alitajunnan ohjaileva mörkö

Pelko. Tuo määrittävä ja rajoittava tekijä ihmisen elämässä. Suoraan sanoen pelkäsin vuosikaudet ryhtyä yrittäjäksi ja hypätä tyhjän päälle. Pelkäsin myyntiä kuin ruttoa ja pelkäsin, etten osaa ilmaista itseäni riittävän ammattitaitoisesti, jotta olisin vakuuttava ja minusta kiinnostuttaisiin. Pelko oli sivuoire itseluottamuksen laskusta.

Oman hyvinvointini kustannuksella kuljin vuosikaudet laput silmillä, kun pelkäsin. En välittänyt kehoni ja psyykkeeni viesteistä siitä, miltä minusta milloinkin tuntui sisälläni ja fyysisesti. En välittänyt, koska ajattelin, että on vain pakko suoriutua ja tehdä edes jotain työtä, jotta saisi riittävää elantoa pärjätäkseen elämässään. Loin siis itselleni kaiken omilla ajatuksillani. Itseluottamuksen puuttuminen sai tuntemaan myös välinpitämättömyyttä itseä kohtaan. Arvostusta ei ollut itseltäni itselleni.

Opitut toimintamallit

Tämä on myös se ammattiosa-alueeni, josta pystyn tänä päivänä ammentamaan yritysten hyvinvointia ajatellen parhaan osaamisen. Alitajuntainen toimintamme. Opitut toimintatavat. Opitut toimintamallit. Alitajunnan oma toiminta. Kuinka muuttaa opitut mallit uuteen toimivampaan, tehokkaampaan ja tuottoisampaan toimintamalliin?

Tiedän omaavani ammattitaidon, jolla pystyn nostamaan MINKÄ TAHANSA YRITYKSEN tai ORGANISAATION MENESTYKSEEN!

 

NLP ja hypnoosi osana ammattitaitoista johtamista tulevaisuudessa

Olen yhdeltä koulutukseltani myös kokemusasiantuntija ja opiskelen siis parasta aikaa nlp:tä (engl. Neuro Linguistic Programming) ja hypnoosin perusteita. Nämä tulevat tukemaan tulevaisuuden työhyvinvoinnin salaisuutta ja tulevaisuuden johtamistaitoja.

Mikäli haluat lukea tarkemmin auto-onnettomuus taustastani ja mihin päädyin hetkellisesti, pääset lukemaan koko stoorin täältä: Sari Turunen - Ylen haastattelu

Kerron tarkemmin uudessa artikkelissani, miten konkreettisesti suorastaan loin itseni uudelleen, miten rakensin itsetuntoni uudelleen. Seuraa siis sivujani ja pääset pian lukemaan uuden artikkelin.

Olisin otettu saadessani kuulla sinun tarinasi. Ota yhteyttä rohkeasti ja jutellaan lisää.

Posted by Sydansavel in Yritysmaailma, 0 comments

Yrityksen tuottavuus – mikä sitä oikeasti lisää?

Kilpailuetu? Paremmat tuotteet? Halvemmat tuotteet? Ilmaiset palvelut? Asiakastyytyväisyys?

Monet tekijät vaikuttavat tuottavuuteen ja liikevaihdon kasvuun.

 

Tärkein vaikutus tuottavuuteen

Kuitenkin tärkeimpänä ja oleellisimpana on työntekijöiden hyvinvointi. Jos yrityksen sisältä käsin ei voida hyvin, ei myöskään yrityksen tuottavuus kasva, eikä liikevaihto parane.

Hyvin selkeäksi on tullut, että työhyvinvointi on saanut viime vuosien aikana selkeämpää suosiotaan. Samalla on yhä edelleen yrityksiä, joille on aivan sama, miten työntekijät voivat, kunhan rahaa virtaa kassaan ja pomot saavat  palkkansa.

Tämä on ikävä tosiasia ja tämä ennemmin tai myöhemmin vaikuttaa ikävällä tavalla kyseisten yritysten tuottavuuteen ja liikevaihtoon, sillä kun huono olo alkaa valtaamaan organisaatiota, se alkaa näkymään tuottavuudessa ja liikevaihdossa. Näihin hetkiin ei päde työntekijöiden sättiminen, eikä heidän ruoskinta, vaan oleellisinta olisi tarjota työntekijöille auttava käsi työnantajan toimesta ja osoittaa välittäminen. Kun työntekijä kokee tulleensa arvostetuksi, hyväksytyksi ja tuntee työnantajan välittävän hänen hyvinvoinnistaan, työntekijä nostaa työpanostaan ja tämä näkyy tuottavuudessa ja lopulta myös liikevaihdossa.

 

Jo olemassa organisaatioita, joille työntekijöiden hyvinvointi ensisijaisen tärkeää

Vastapainona on olemassa organisaatioita, joissa on panostettu työntekijöiden hyvinvointiin ja näissä organisaatioissa voidaan myös liikevaihdollisesti erittäin hyvin.

Mitä näissä organisaatioissa on konkreettisesti tehty, jotta työntekijät voivat hyvin?

Heidän kanssaan on keskusteltu. Työnantaja on huolehtinut, että työntekijällä on töissä riittävästi taukoja, töiden ulkopuolellakin on ajoittain järjestetty yhteistä toimintaa, jotta työnantajan ja työntekijöiden väliset ihmissuhteet ovat muodostuneet luotettaviksi. Ja työnantaja on kiinnostunut työntekijän henkilökohtaisesta elämästä siltä näkökulmalta, ettei työntekijän tarvitse kertoa henkilökohtaisista asioistaan, mutta työnantaja on läsnä kuuntelevana korvana, mikäli työntekijä haluaa kertoa. Ja työnantaja ei anna työntekijän henkilökohtaisen elämän vaikuttaa siihen, miten työntekijä hoitaa työnsä tai toimii työntekijänä.

Hyvä työnantaja välittää työntekijöidensä hyvinvoinnista ollen työntekijälle luotettava henkilö, jolloin työntekijä viihtyy työssään.

 

Yrityksen tuottavuus

Henkilökemiat työntekijöiden välillä – yhteys tuottavuuteen?

Työnantajan tehtävä on myös huolehtia, että työntekijöiden välillä vallitsee hyvät henkilökemiat. Tästä syystä on tärkeää, että työnantaja tuntee työntekijänsä ja pystyy olemaan myös kartalla siitä, mikäli työntekijöiden kesken on jotain mielipahaa tai negaa, joka saattaisi selkeästi vaikuttaa työpanokseen ja suoraan tuottavuuteen.

On vahvaa todistetta siitä, että henkilökemioiden toimivuus tai toimimattomuus vaikuttaa suoraan tuottavuuteen. Hyvässä työyhteisössä, missä työntekijät rakastavat työtään ja tulevat toimeen keskenään, tuottavuus on koko ajan huipussaan. Kun taas työyhteisössä, jossa on työntekijöitä, jotka eivät pysty sietämään työtään, ovat kenties leipiintyneet työhönsä, väsyneitä työyhteisön ongelmiin, joista ei puhuta ääneen, väsyneitä työntekijöiden vaihtuvuuteen ja selkeästi on havaittavissa, ettei työnantaja ole työntekijöilleen läsnä, eikä kiinnitä huomiota siihen, mitä työntekijöille oikeasti kuuluu – tuottavuus laskee ehkä hitaasti, mutta pitkällä aikajanalla tuottavuuden puute näkyy selkeästi liikevaihdossa.

 

Yrityksen tuottavuus

Sydänsävel tarjoaa ratkaisut organisaatioille nostaa tuottavuutta auttamalla parantamaan työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteyttä sekä tukea henkilökemioiden toimivuutta, millä yrityksen tuottavuus paranee.

Yritysvalmennus – sivulla lisää tietoa yritysvalmennuksesta sekä ladattava pdf-hinnasto.

 

 

 

 

Posted by Sydansavel in Yritysmaailma, 0 comments