Työhyvinvointi

Työhyvinvointi – sisäpiirisalojen julkaisutilaisuus

Eikö olisikin hienoa, kun voisi säästää aikaa ja vaivaa saaden yhdeltä ihmiseltä tietää kaikki luvut, työhyvinvointi-, motivointi-, työtehovinkit ja todelliset faktat siitä, millä yritys todella menestyy?

Saisitte jättää kaikki arpomiset ja kilpailijoiden kyttäämiset syrjään ja keskittyä vain menestymään.

Minulla on antaa kaikki nämä tiedot teidän vapaaseen käyttöönne.

Yritysvalmennuksissa ydinasiana on auttaa yrityksiä fokusoimaan budjettinsa oikein sinne, mikä nostaa yrityksen menestykseen. Esimerkkinä tulen nostamaan esille erään it-alan yrityksen, jossa on toimittu näin ja onnistumisesta kertovat kasvanut työteho, motivaatio, työhyvinvointi ja liiketulos.

Työhyvinvointi

Useista työpaikoista eri toimialoilla on hyötyä

Kun on työskennellyt 20 vuoden aikana useilla eri toimialoilla useissa eri työpaikoissa, on myös nähnyt monia erilaisia työkulttuureita, toimintatapoja, työhyvinvointia, erilaisia johtamistyylejä ja työyhteisöjä.

Olen nähnyt omin silmin sivusta seuraajana ja itse sisältä käsin, milloin mennään syteen ja milloin saveen ja milloin todellakin hommat hoidetaan oikein.

Useimmissa paikoissa ei ymmärretä budjetteja luodessa, mihin kannattaa sijoittaa ja mihin ei. Mikä todella tulee nostamaan lisäarvoa ja vie kohti oikeaa menestystä ja mikä taas floppaa täysillä.

Se, että on nähnyt teollisuusalaa (tuotanto, koneistus, varasto, logistiikka), toimistoalaa (toimitusjohtajan kesälomasijaisuus, copyright, postitus), myynti-markkinointi-mainonta-alaa (tuote-esitteljä, myyjä, halliemäntä, asiakaspalvelija, kassa, markkinoija, mainostaja, sisällöntuottaja), viihde-kulttuuriala (bloggaaja, kolumnisti, kirjailija, laulaja, amatöörinäyttelijä ja -malli), on rikkaus, sillä ilman näitä eri alojen kokemusta, en näkisi selkeämmin sitä, mitä todella jokaisessa yrityksessä tarvitaan, jotta yritys menestyy.

En nostaisi omaa kokemusta näin voimakkaasti esille, jos en näkisi todellista hyötyä, mitä voin tarjota yrityksille, jotta he oikeasti menestyvät.

Luvut puhuu puolestaa, entä uskottavuus

Usein halutaan nähdä lukuja, pylväsdiagrammeja ja muita todisteita siitä, että jokin todella toimisi. Entä todellinen aitous ja uskottavuus sellaisesta kokemuksesta käsin, jossa on todella nähty omin silmin asioiden toimivuus ja toimimattomuus?

Kyllä. Minulta saatte halutessanne vaikka nipun erilaisia todisteita siitä, että tämä, minkä tiedän, todellakin on näin.

Arvostan itse henkilökohtaisesti hyvin paljon maisteritutkintoja ja korkeastikoulutettuja. Olen kuitenkin henkilökohtaisesti ollut aina sitä mieltä, että kaikkien ei tarvitse kouluttautua korkeasti, eikä omata korkeita tutkintoja ja voivat siitä huolimatta edetä elämässään korkealle ja työskennellä korkeissakin arvonimellisissä tehtävissä ilman korkeimman yliopistotason tutkintoa.

Yksi tällaisista piirteistä on sisäinen viisaus ja vahva kyky havainnoida kokemuksistaan arvokasta tietoa, jonka omaksuttuaan voi hyödyntää eteenpäin. Ja juuri sitä minä teen tässä nyt. Tuon teille kaikkein arvokkaimman lisäarvon: kokemuksen.

Saan rahan puhumaan teille pylväsdiagrammissakin sen niin halutessanne. Haluan täydestä sydämestäni aidolla kiinnostuksella auttaa teitä menestymään oikealla tavalla saaden kaiken muunkin yrityksessä toimimaan haluamallanne tavalla. Olen se positiivinen pyörremyrsky, jota te kaipaatte juuri nyt pyöräyttämään yritykseen uudet tuulet.

 

Työhyvinvointi
Työhyvinvointi
Työhyvinvointi

Mikä sitten on tämä suuri salaisuus?

Niinkin yksinkertainen asia kuin työhyvinvointi. Yritykset menestyvät sen mukaan, kuinka työntekijät viihtyvät työssään, kuinka motivoituneita työntekijät ovat tekemään työtään ja kuinka työntekijöitä kohdellaan, saavatko työntekijät arvostusta työstään ja ollaanko heistä kiinnostuneita ihmisinä vai pelkästään työmyyrinä.

Miten voin todistaa, että budjetoimalla työntekijöiden hyvinvointiin, se todella kannattaa?

- Todistan sen!

 

Yksi toimii oikein; pitäisikö ottaa mallia vai tehdä vain omaan tyyliin?

Tamperelainen it-alan yritys on vuosia toiminut työntekijä-edellä ajatuksella. Mitä tämä sitten tarkoittaa?

Kaikessa yksinkertaisuudessaan yritys pitää huolen päivittäin siitä, että työntekijöillä on kivaa töissä ja he nauttivat olostaan sekä ovat motivoituneita. Motivaattoreina toimivat keskustelut, tervehtimiset ja toimistotiloissa mahdollisuudet tehdä töitä niin säkkituolista käsin kuin monella muulla eri tapaa. Kahvihuoneesta löytyy tuoreita hedelmiä ja terveellistä purtavaa sekä mahdollisimma usein työntekijöille suodaan erilaisia luentoja ja koulutustilaisuuksia hyvinvoinnista, jotta työntekijät innostuisivat huolehtimaan itsestään myös vapaa-ajalla. Tämän yrityksen työnantaja näkee työntekijän arvon ja näkee sen hyödyn, mitä ajatuksella toteutettu työhyvinvointi antaa yritykselle. Kun työntekijä on täysin motivoitunut, inspiroitunut ja innostunut työstään - se näkyy tuloksesssa. Kun KAIKKI työntekijät ovat samassa inspiroituneessa tilassa - on yritys jo menestynyt. Eikä pelkästään rahallisista syistä, vaan myös sillä, kuinka vähän on sairaslomia ja poissaoloja. Yritys säästää monessakin suhteessa pitämällä yksinkertaisesti ja budjettitehokkaasti työntekijöistään huolta.

Tämä free-tip kannattaa painaa mieleen. Oli oikeasti kyseessä sitten mikä toimiala tahansa, työntekijöistä pystytään välittämään ja pitämään huolta, kun johdetaan työhyvinvointi edellä.

Työntekijöillä itselleen jää vastuu miettiä, onko työ todella sitä, mitä haluaa tehdä. Motivoiko, inspiroiko ja innostaako työnantajan välittäminen rakastamaan työtä, onko työ todella sitä, mitä on valinnut tehdä vai jotain muuta?


Sinä voit olla muutos.

Olit sitten työnantaja tai työntekijä. Itsenäinen toimija tai osana isompaa organisaatiota. Sinussa on kaikki tieto. Lamppu palaa jo. Anna sen näkyä myös itsellesi. Minulla on taito auttaa ihmisiä näkemään sen kirkkaan tiedon itsessään, joka auttaa jokaista eteenpäin kohti omia unelmiaan. Monet hoksaavat elävänsä jo sitä, kun antavat itsensä nauttia elämästään.

Tulokset tulevat puhumaan puolestaan

Teen teille ensin kartoituksen tämän hetkisestä tilanteesta. Luon siitä raportin ja teen ehdotelman. Teen myös tarkat laskelmat ja seuraan tilannetta 3-4kk ajan. Osallistun työntekijöiden kanssa heidän arkeensa, autan heitä työyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä, henkilökemioiden ylläpitämisessä, sparraan, motivoin, tuen. Autan työntekijöiden ja työnantajan välille kehittymään positiivisen siteen ja sparraan työnantajaa toimimaan toimivalla tavalla, joka tuo mukanaan menestystä. Työhyvinvointi kasvaa työnantaja- että työntekijätasolla.

Tämä kaikki näkyy 3-4kk aikana laskelmissa. Tulette huomaamaan selkeitä tuloksellisia muutoksia vain pienillä konkreettisilla muutoksilla toiminta- ja ajattelutavoissa.

NLP tekniikat ovat osa tämän päivän johtamista ja työhyvinvointia

Käytän työssäni nlp (engl. neuro linguistic programming) tekniikoita, jotka pureutuvat syvälle alitajuntaan. En muuta ketään, vaan annan tukea ja mahdollisuutta menestyä tavoilla, joilla on menestytty jo suuressa maailmassa pitkään. Samalla tuon myös johtoportaaseen uusia menettelytapoja, joita johtoporras pystyy itse käyttämään ja hyödyntään havaiten niiden avulla menestyksekkäitä vaikutuksia.

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.

Työhyvinvointi

Posted by Sydansavel

1983 syntynyt elämän generalisti. Arvostaa täydellistä rehellisyyttä, luotettavuutta ja avoimuutta. Toimii suoraan sydämestä käsin.

Vastaa