Yrityksen tuottavuus – mikä sitä oikeasti lisää?

Kilpailuetu? Paremmat tuotteet? Halvemmat tuotteet? Ilmaiset palvelut? Asiakastyytyväisyys?

Monet tekijät vaikuttavat tuottavuuteen ja liikevaihdon kasvuun.

 

Tärkein vaikutus tuottavuuteen

Kuitenkin tärkeimpänä ja oleellisimpana on työntekijöiden hyvinvointi. Jos yrityksen sisältä käsin ei voida hyvin, ei myöskään yrityksen tuottavuus kasva, eikä liikevaihto parane.

Hyvin selkeäksi on tullut, että työhyvinvointi on saanut viime vuosien aikana selkeämpää suosiotaan. Samalla on yhä edelleen yrityksiä, joille on aivan sama, miten työntekijät voivat, kunhan rahaa virtaa kassaan ja pomot saavat  palkkansa.

Tämä on ikävä tosiasia ja tämä ennemmin tai myöhemmin vaikuttaa ikävällä tavalla kyseisten yritysten tuottavuuteen ja liikevaihtoon, sillä kun huono olo alkaa valtaamaan organisaatiota, se alkaa näkymään tuottavuudessa ja liikevaihdossa. Näihin hetkiin ei päde työntekijöiden sättiminen, eikä heidän ruoskinta, vaan oleellisinta olisi tarjota työntekijöille auttava käsi työnantajan toimesta ja osoittaa välittäminen. Kun työntekijä kokee tulleensa arvostetuksi, hyväksytyksi ja tuntee työnantajan välittävän hänen hyvinvoinnistaan, työntekijä nostaa työpanostaan ja tämä näkyy tuottavuudessa ja lopulta myös liikevaihdossa.

 

Jo olemassa organisaatioita, joille työntekijöiden hyvinvointi ensisijaisen tärkeää

Vastapainona on olemassa organisaatioita, joissa on panostettu työntekijöiden hyvinvointiin ja näissä organisaatioissa voidaan myös liikevaihdollisesti erittäin hyvin.

Mitä näissä organisaatioissa on konkreettisesti tehty, jotta työntekijät voivat hyvin?

Heidän kanssaan on keskusteltu. Työnantaja on huolehtinut, että työntekijällä on töissä riittävästi taukoja, töiden ulkopuolellakin on ajoittain järjestetty yhteistä toimintaa, jotta työnantajan ja työntekijöiden väliset ihmissuhteet ovat muodostuneet luotettaviksi. Ja työnantaja on kiinnostunut työntekijän henkilökohtaisesta elämästä siltä näkökulmalta, ettei työntekijän tarvitse kertoa henkilökohtaisista asioistaan, mutta työnantaja on läsnä kuuntelevana korvana, mikäli työntekijä haluaa kertoa. Ja työnantaja ei anna työntekijän henkilökohtaisen elämän vaikuttaa siihen, miten työntekijä hoitaa työnsä tai toimii työntekijänä.

Hyvä työnantaja välittää työntekijöidensä hyvinvoinnista ollen työntekijälle luotettava henkilö, jolloin työntekijä viihtyy työssään.

 

Yrityksen tuottavuus

Henkilökemiat työntekijöiden välillä – yhteys tuottavuuteen?

Työnantajan tehtävä on myös huolehtia, että työntekijöiden välillä vallitsee hyvät henkilökemiat. Tästä syystä on tärkeää, että työnantaja tuntee työntekijänsä ja pystyy olemaan myös kartalla siitä, mikäli työntekijöiden kesken on jotain mielipahaa tai negaa, joka saattaisi selkeästi vaikuttaa työpanokseen ja suoraan tuottavuuteen.

On vahvaa todistetta siitä, että henkilökemioiden toimivuus tai toimimattomuus vaikuttaa suoraan tuottavuuteen. Hyvässä työyhteisössä, missä työntekijät rakastavat työtään ja tulevat toimeen keskenään, tuottavuus on koko ajan huipussaan. Kun taas työyhteisössä, jossa on työntekijöitä, jotka eivät pysty sietämään työtään, ovat kenties leipiintyneet työhönsä, väsyneitä työyhteisön ongelmiin, joista ei puhuta ääneen, väsyneitä työntekijöiden vaihtuvuuteen ja selkeästi on havaittavissa, ettei työnantaja ole työntekijöilleen läsnä, eikä kiinnitä huomiota siihen, mitä työntekijöille oikeasti kuuluu – tuottavuus laskee ehkä hitaasti, mutta pitkällä aikajanalla tuottavuuden puute näkyy selkeästi liikevaihdossa.

 

Yrityksen tuottavuus

Sydänsävel tarjoaa ratkaisut organisaatioille nostaa tuottavuutta auttamalla parantamaan työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteyttä sekä tukea henkilökemioiden toimivuutta, millä yrityksen tuottavuus paranee.

Yritysvalmennus – sivulla lisää tietoa yritysvalmennuksesta sekä ladattava pdf-hinnasto.

 

 

 

 

Posted by Sydansavel

1983 syntynyt elämän generalisti. Arvostaa täydellistä rehellisyyttä, luotettavuutta ja avoimuutta. Toimii suoraan sydämestä käsin.

Vastaa